Een Taalhuis of Taalpunt is een herkenbare fysieke plek in de Bibliotheek voor iedereen met een vraag over taal, rekenen of digitale vaardigheden. Inwoners van Drenthe kunnen hier terecht voor informatie en advies. Zij geven bijvoorbeeld informatie over oefenen met vrijwilligers, cursussen en werken met de computer.